Page 10

Pantein Extra Winter 2015

Ontslag uit het ziekenhuis...en dan? Als u na een verblijf in het ziekenhuis weer naar huis mag, kan het zijn dat u thuis nog extra hulp no- dig heeft. Op welke zorg kunt u dan rekenen? Hoe regelt u dat en hoe zit het met de vergoeding van deze zorg? Het maakt niet uit of u voor een kleine of grote ingreep in het inschatten wat nodig is. “Met de juiste informatie kunnen mensen ziekenhuis ligt, meestal begint het echte herstel pas thuis. De vervolgens zelf goede keuzes maken.” eerste opvang en verzorging gebeurt wellicht door mensen in uw directe omgeving. Het kan zijn dat u meer hulp nodig heeft, Verpleging en verzorging: zo veel mogelijk zelf doen bijvoorbeeld verpleging of verzorging, hulpmiddelen bij het lo- Om de zorg betaalbaar te houden, wordt aan iedereen gevraagd pen, hulp bij het huishouden of bij de maaltijdbereiding omdat u zijn eigen netwerk zoveel mogelijk in te schakelen. zelf nog niet kunt koken. Hoe moet u dit regelen? Als u weet dat Dat geldt ook voor de hulp bij bijvoorbeeld wassen en aankle- u naar het ziekenhuis gaat voor een ingreep kunt u van tevoren den. Voor zorg die uw netwerk niet kan geven wordt de thuiszorg al één en ander uitzoeken en regelen. Zo kunt u vooraf contact ingeschakeld. De liaisonverpleegkundige of wijkverpleegkundige hebben met uw wijkteam. In geval van een spoedopname is dat overlegt samen met u welke zorg u krijgt. U bepaalt zelf van wel- anders. ke zorgaanbieder u deze zorg wilt ontvangen. Persoonlijke ver- zorging en verpleging worden vergoed door uw zorgverzekering. Wat is nodig U hoeft hiervoor geen eigen bijdrage te betalen. Als u in het ziekenhuis ligt en bijna weer naar huis mag, komt de liaisonverpleegkundige bij u op bezoek. Deze verpleegkun- Hulpmiddelen dige is gespecialiseerd in het regelen van zorg na ontslag uit het Soms kan iemand het thuis prima redden, maar zijn er (tijdelijk) ziekenhuis. Een liaisonverpleegkundige van het Maasziekenhuis hulpmiddelen of verpleegartikelen nodig. Zoals een rolstoel, kruk- vertelt: “We voeren met bijna elke patiënt een gesprek, het liefst ken of een aangepast bed. Het is mogelijk om hulpmiddelen te le- ook met de partner, kinderen of een contactpersoon erbij. Sa- nen, huren of te kopen. Dat kan onder meer in één van de Pantein men kunnen we beter inschatten welke dingen de mensen zelf en Thuiszorgwinkels of via de webshop www.panteinwinkel.nl. Als u wat anderen kunnen doen.” De liaisonverpleegkundige is goed lid bent van Pantein Extra krijgt u 10% korting bij huren en kopen. op de hoogte van de wet- en regelgeving en heeft contact met zorgaanbieders, regionale leveranciers van hulpmiddelen en met Huishoudelijke hulp zorgverzekeraars. Nog belangrijker: zij kan goed aanvoelen en De liaisonverpleegkundige krijgt vaak vragen over hulp in de 10


Pantein Extra Winter 2015
To see the actual publication please follow the link above