Page 3

Pantein Extra Winter 2015

pantein 4 Leden aan het woord 4 Lous Hol-Muskens Terugblik 5 XtraKort “Als mijn zonen van terugblikken en vooruitkijken? OmIs december voor u ook een maand 6 “Wat een prachtweek komen wil ik even stil te staan bij wat er dit jaar alle- in Trier”: graag quality time maal is gebeurd en om plannen te ma- Winnaars Ria en Leonie Kuijs. en niet dat ze ken voor het jaar dat voor u staat? Het 9 Pantein Extra: allerlei klusjes met uw partner, kinderen of vriendenis wellicht ook een goed moment omreizen met zorg gaan doen” te bespreken of alles nog op rolletjes 10 Ontslag uit het loopt of dat u zaken anders gaat orga- ziekenhuis... en dan? niseren. Op welke zorg kunt u rekenen en Dat kan gelden voor een druk gezin, waar heeft u recht op? maar ook voor mensen die ouder wor- den. Zoals u weet is Pantein Extra er 13 Verknocht aan zijn om u of mensen in uw omgeving te molen ontlasten, zodat u meer tijd overhoudt Jan Smolenaers uit Vorstenbosch voor leuke dingen. over ‘zijn’ molen. December is ook een feestelijke maand, 14 Vraag het Bonny die in het teken staat van warmte, ge- zelligheid en samenzijn. We hopen dat Heeft u ook een vraag aan Bonny? u ervan geniet. Het team van Pantein Mail deze naar: bonny@pantein.nl. Extra wenst u alvast fijne feestdagen en 14 Puzzel mee een gezond en gelukkig 2016. Veel leesplezier! 16 Pantein Extra maakt u leven makkelijk Lid Alle aan huis diensten op een rij. worden? Colofon Via www.panteinextra.nl Eindredactie: Bonny Jansen (Pantein Extra) Redactie: Bonny Jansen en Anita Huberts (Pantein Extra), Jolanda of bel 0485-84 54 54 Theeuwes en Patrice Wouters (Afdeling Communicatie Pantein), Ellen Broens (Strategyminds Maastricht) Tekst: Cin- dy Cloïn, Anne-Christine Staals Fotografie: Goedele Monnens, Van Assendelft fotografie, Inge Hondebrink, Ed van Alem Concept, ontwerp en layout: Strategyminds Maastricht Druk: Roto Smeets Advertentie-acquisitie: Ria Bosman van Network Sales Support Meer informatie over het lidmaatschap vindt u op www.panteinextra.nl. Na afloop van het lidmaatschap voor bepaalde tijd wordt het lidmaatschap, zonder tijdig tegenbericht van het lid, stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd. In dat geval is opzegging van het lidmaatschap mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Leden kunnen opzeggen op dezelfde wijze als de overeenkomst tot stand is gekomen, maar bij voorkeur schriftelijk of per e-mail.


Pantein Extra Winter 2015
To see the actual publication please follow the link above